Nugriebto pieno milteliai (SMP)


Nugriebto pieno miltelių (SMP) rezultatai: (1 tonos kaina)(355)2015 m.: AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius


AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2015 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2015 m. vasario 27 d. - tarpinė konsoliduota 2014 m. 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2015 m. vasario 27 d. – preliminarūs neaudituoti 2014 m. veiklos rezultatai;
2015 m. balandžio 3 d. - audituoti 2014 m. veiklos rezultatai;
2015 m. gegužės 29 d. – tarpinė konsoliduota 2015 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2015 m. rugpjūčio 28 d. – tarpinė konsoliduota 2015 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2015 m. lapkričio 27 d. – tarpinė konsoliduota 2015 m. 9 mėnesių finansinė atskaitomybė.

Šaltinis


2015 m. AB "Rokiškio sūris" grupės veiklos rezultatų skelbimo datos


2015 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

vasario 27 d.
2014 m. dvylikos mėnesių Grupės neaudituotos finansinės ataskaitos

balandžio 2 d.
2014 m. Grupės audituoti veiklos rezultatai

balandžio 30 d.
2015 m. trijų mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

liepos 31 d.
2015 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

spalio 30 d.
2015 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

šaltinis

Lietuvos pieno bendrovės: 2014 metaiAB "Rokiškio sūris" 2014 m. rezultatai


Finansiniai rezultatai 2013 m. 2014 m. Skirtumai
Pardavimai861 355860 613 742
Savikaina756 095794 310 38 215
Grynasis pelnas/(nuostolis)32 785(1 325) 34 110

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas:
2013 m. 2014 m.
Lietuva247 947 284 307
Europos sąjungos šalys 445 011 418 839
Kitos (įskaitant JAV ir Japoniją) 168 397 157 467

Bendrovės komantaras:

Pagrindinė pelno sumažėjimo priežastis – krizė pasaulinėje pieno produktų rinkoje, kuri prasidėjo 2014 m. pavasarį ir kurią dar labiau sustiprino Rusijos Federacijos paskelbtas embargas ES šalių (tame tarpe ir Lietuvos) maisto produktams.

Grupei pavyko išlaikyti praėjusių metų pardavimo apimtis, nežiūrint į tai, kad pagrindinių eksportinių produktų kainos sumažėjo iki 40 proc. Tačiau drastiškas eksportinių pieno kainų sumažėjimas paveikė grupės pelno rezultatus. Vykdant įsipareigojimus žemdirbiams - pagal pasirašytas sutartis supirkti sutartą pieno kiekį, įmonė negalėjo atsisakyti nepelningų pardavimų eksporto rinkose.

Šaltinis


AB “Žemaitijos pienas“ grupės 2014 m. rezultatai


Finansiniai rezultatai 2013 m. 2014 m. Skirtumai
Pardavimai529 185556 466 27 281
Savikaina428 554465 526 36 972
Grynasis pelnas23 2329 105 14 127

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas:
2013 m. 2014 m.
Lietuva272 303 281 499
Kitos baltijos valstybės46 181 52 227
NVS valstybės94 951 61 119
Europos sąjungos šalys 110 919 137 572
Kitos valstybės 4 831 24 049

Bendrovės komantaras:

AB “Žemaitijos pienas“ grupės neaudituota 2014 metų konsoliduota apyvarta – 556,5 mln.lt ( 161,2 mln. EUR ) , palyginus su 2013 metais apyvarta padidėjo 5,16 proc.
AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituotas 2014 metų grynasis pelnas sudaro 1,6 proc. nuo apyvartos.

Šaltinis


AB Vilkyškių pieninė 2014 m. rezultatai


Finansiniai rezultatai 2013 m. 2014 m. Skirtumai
Pardavimai364 432378 608 14 176
Savikaina 323 793340 256 16 463
Grynasis pelnas13 00911 126 1 883

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas:
2013 m. 2014 m.
Lietuva107 444 119 353
Europos sąjungos šalys 113 495 141 330
Rusija 126 075 94 434
Kitos šalys 17 418 23 491

Bendrovės komantaras:

2014 m. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės pajamos sudarė 379 mln.LTL (110 mln.EUR) ir tai yra 4% daugiau nei 2013 m. Ženkliai kritusios pieno produktų kainos pasaulinėje rinkoje, sumažėjusi paklausa ir Rusijos Federacijos embargas lėmė vos 4% apyvartos augimą, nors produkcijos kiekiai buvo parduoti didesni. Tai taip pat įtakojo mažesnį grynąjį pelną – 2014 m. grynasis pelnas 11 mln.LTL (3,2 mln.EUR) ir tai 14% mažiau nei 2013 m.

2014 m. dvylikos mėnesių EBITDA – 21,4 mln.LTL (6,2 mln. EUR), ir tai 11% mažiau nei 2013 m.


Šaltinis


AB „Pieno žvaigždės“ 2014 m. rezultatai


Finansiniai rezultatai 2013 m. 2014 m. Skirtumai
Pardavimai759 437827 350 77 913
Savikaina 633 893698 537 64 644
Grynasis pelnas9 89217 192 7 300

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas:
2013 m. 2014 m.
Lietuva349 029 397 707
Europos sąjungos šalys 102 572 160 270
Kitos šalys 307 836 269 373

Bendrovės komantaras:

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2014 metus buvo 827,3 mln. litų (239,6 mln. EUR), arba 8,9% didesnės nei prieš metus (2013 metais pardavimų pajamos siekė 759,4 mln. litų, arba 219,9 mln. EUR).

Bendrovės 2014 metų EBITDA sudarė 51,8 mln. litų (15,0 mln. EUR) ir buvo 21,9% didesnis su 2013 metais, kai EBITDA siekė 42,5 mln. litų (12,3 mln. EUR).

Per 2014 metus bendrovės uždirbo 17,2 mln. litų (4,9 mln. EUR) grynojo pelno. 2013 metais grynasis pelnas buvo 9,8 mln. litų (2,8 mln. EUR).

2014 metų grynąjį pelną padidino veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto pardavimo sandoriai, įvykdyti per 2014 metus. Taip pat, dėl šiuo metu pradėjusių didėti pieno produktų kainų pasaulinėse rinkose, sumažėjo padaryti atidėjimai atsargoms, kas įtakojo geresnį paskutiniojo ketvirčio rezultatą. Tačiau dėl 2014 metų antrąjį pusmetį pasaulinėse rinkose smukusios pieno produktų paklausos ir uždarytos Rusijos rinkos grynasis pelnas už 2014 metus yra mažesnis nei buvo planuotas.

Šaltinis


lpga.lt komentaras

Trys Lietuvos pieno perdirbimo bendrovės 2014 m. uždirbo pelno, nepasisekė tik "Rokiškio sūriui". Tačiau tik "Pieno žvaigždėms" pavyko viršyti 2013 m. pelną.

Pelnas 2013 m. 2014 m. Skirtumai
Rokiškio sūris: 32 785(1 325) 34 110
Žemaitijos pienas23 2329 105 14 127
Vilkyškių pieninė13 00911 126 1 883
Pieno žvaigždės9 89217 192 7 300

Labai įdomiai atrodo pardavimai Lietuvoje:
2013 m. 2014 m.
Rokiškio sūris247 947 284 307
Žemaitijos pienas272 303 281 499
Vilkyškių pieninė107 444 119 353
Pieno žvaigždės349 029 397 707

2013 metais pardavimai buvo 976 723 tūkst.Lt, o jau 2014 metais: 1 082 866 tūkst.Lt. Lietuva papildomai suvalgė pieno produkcijos už 106 143 tūkst.Lt. Klausimas: ar konkurencinėje kovoje išnyko "Vilkyškių pieninės" dydžio perdirbėjas, ar vis tik pavyko iš Lietuvos rinkos pašalinti užsienio konkurentus ?
Peršasi išvada:
Tiek vienu, tiek kitu atveju keturios lietuviškos pieno perdirbimo įmonės "atsiriekė" didesnį Lietuvos rinkos gabalą, ir sustiprino savo monopolistines galias.
Padidinusios savo pardavimus Lietuvoje ir išstūmusios konkurentus, keturios pieno perdirbimo įmonės užsidarė Lietuvos natūriniame ūkyje. (patys pagaminame, patys suvalgome)
Pelno ir pardavimų mažėjimą turėjo mažinti pieno kainos užsienio rinkose:

2014 m. sausį SMP kaina buvo 4688 $/tona, o 2015 sausį: 2386 $/tona.
Pelno ir pardavimo apimtis turėjo didinti naftos kainos kritimas, kartu su naftos kaina nukrito ir energetinių resursų kaina.
Pelnui ir pardavimo apimtims įtakos turėjo turėti valiutų rinka: krentantis euras. Rusijos ir NVS šalyse didesnę įtaką turi US doleris.

Ateitis:

SMP kaina pamažu užsienio rinkose kyla, tačiau greito ir didelio kilimo nesitikėtume.
Rusijos-Ukrainos politinė situacija labai sunkiai sprendžiasi. Ukrainos grivnos kursas tragiškai kritęs, rublio kursas taip pat, net atsidarius šioms rinkoms į ten ką nors parduoti bus sudėtinga.

Kiti nežinomieji: Graikija, ES įliejami eurai į rinką.Pigesnė nafta leis atpiginti produkciją, ir svarbiausia - pervežimus. Prognozuotojai prognozuoja 50-70$ ribas naftai 2015 metams. Tikėkimės, kad tai bus "arkliukas" atsitiesti pieno rinkai, ypač pieno gamintojams.
Tačiau ... "viščiukus" skaičiuosime 2016 metais.

Idėjas ir pastebėjimus kviečiame aptarti forume


Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių akcijų kainosKeturių didžiausių pieno supirkimo bendrovių bazinio pieno supirkimo kainos
Straipsniai